Dator trasig – hänvisar till SMS

Saltvatten och fukt äter upp vår elektronik. Oturligt nog har den dator vi använder för att skicka och ta emot epost gått sönder. Vill ni nå oss fram tills vår nya dator är på plats får ni skicka SMS till vår satellittelefon. Numret är +881631589216 och SMS:et bör vara under 1000 tecken. Vill ni skriva längre än 1000 tecken så dela upp det i två SMS 🙂

Hälsningar från Per-Erling, Carl och Tomas