Bilder Niue o Vavau

Några bilder i all hast. Passar på medan vi har en timmes internettid.

Ståldetaljer på botten just där Alma förliste. Kanske.....

Ståldetaljer på botten just där Alma Mater förliste på Niue. Kanske…..

 

En sköldpadda hälsar på då vi letade rester från Alma Mater

En sköldpadda hälsar på då vi letade rester från Alma Mater

 

Ett vanligt hus på Vavau, med uppfart

Ett vanligt hus på Vavau, med uppfart

 

Lite husdjur på bakgården, eller kanske matförråd

Lite husdjur på bakgården, eller kanske matförråd

 

Villa med carport

Villa med carport

 

Fin handelsbod och en mkt trevlig o intresserad innehavare

Fin handelsbod och en mkt trevlig o intresserad innehavare

 

Nu finns en nål på Gotland också....

Nu finns en nål på Gotland också….

 

Kyrkan har en stor roll och betydelse här.

Kyrkan har en stor roll och betydelse här.